Archiwum wpisów z grudzień 2023

Niszczenie dokumentów w świetle aktualnych przepisów
01grudzień

Niszczenie dokumentów w świetle aktualnych przepisów

Obowiązujące regulacje wymagają stosowania daleko idących środków bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o gromadzenie i przechowywanie informacji zawierających dane osobowe. Dla zabezpieczenia interesów firm wiele wagi przykłada się również do ochrony istotnych zapisów dotyczących ich funkcjonowania od tekstów zawieranych umów po różnego rodzaju opracowania wewnętrzne, opisujące strategie działania czy obejmujących zestawienia finansowe. W sytuacji, gdy nie są