Niszczenie dokumentów

Niszczenie dokumentów jednorazowych

Niszczenie dokumentów przeprowadzamy, stosując procedury spełniające polskie normy i stopnie bezpieczeństwa z zachowaniem III stopnia tajności zgodnie z normą DIN 66399. Dostęp do dokumentów mają tylko osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tajemnicy. Po wykonaniu usługi wystawiamy certyfikat zniszczenia. To doskonałe rozwiązanie w przypadku dokumentów, które zawierają wrażliwe dane. Takie akta nie mogą trafić w niepowołane ręce. Z usługi tej korzystają duże firmy oraz instytucje państwowe, w przypadku których bezpieczeństwo i prywatność ma ogromne znaczenie.

Niszczenie dokumentów stałe

Oferujemy również zorganizowaną obsługę stałego niszczenia dokumentów. Rozwiązanie to zapewnia m.in.:

  • bezpieczeństwo danych,
  • zabezpieczenie przed dostępem do akt osób nieupoważnionych,
  • obniżenie kosztów działalności naszych Klientów.

Usługa polega na wstawieniu do siedziby Klienta, odpowiedniej do jego rozmiarów działalności, liczby pojemników z workami, które po zapełnieniu odbierane są przez pracowników Acta Nova zostają zniszczone w naszej siedzibie. Uzyskana makulatura może zostać przekazana Zleceniodawcy, ewentualnie Acta Nova zawozi zniszczone dokumenty do utylizacji, uzyskując stosowny do tego certyfikat.

Gwarantujemy profesjonalne i bezpieczne niszczenie dokumentów przy użyciu maszyn przemysłowych niszczących papier oraz bezpieczny transport dokumentów do zakładu niszczenia.

Utylizacja dokumentów jest dobrym wyborem niezależnie od wielkości firmy i branży, w której działa. W każdym przedsiębiorstwie pojawiają się bowiem ważne pisma. Niektóre z nich z czasem przestają być potrzebne, np. ulegając przedawnieniu. Samodzielne niszczenie dokumentów wiąże się z koniecznością zorganizowania określonych maszyn i zorientowania się w aktualnych przepisach. Z tego powodu znacznie wygodniejszym rozwiązaniem staje się powierzenie tego obowiązku innej, zewnętrznej firmie.

Profesjonalne niszczenie nośników danych w Szczecinie

Niszczenie nośników danych jest bardzo ważne z wielu powodów. Prawo w Polsce reguluje kwestie związane z ochroną informacji, ochroną danych osobowych oraz zachowaniem tajemnic, których nieprzestrzeganie może wiązać się z karą grzywny, a nawet ograniczeniem wolności. Dlatego nasza firma oferuje najwyższą jakość świadczonych usług niszczenia nośników danych. Ich efektem jest skuteczne i nieodwracalne zniszczenie nośników oraz zapisanych na nich danych.

Niszczenie dokumentów i nośników danych przebiega z zastosowaniem obowiązujących przepisów. Cały proces musi bowiem być zgodny z konkretnymi normami, zapewniając bezpieczeństwo informacji.

Zachęcamy do kontaktu z firmą Acta Nova Sp. z o.o. W razie wątpliwości przybliżymy szczegóły naszej oferty i zaproponujemy najlepsze usługi w danym przypadku. Współpracujemy z różnymi firmami, dopasowując charakter naszych działań do aktualnych przepisów oraz potrzeb konkretnego Klienta.

Profesjonalna ochrona informacji

Usługi niszczenia dokumentów firmowych oraz nośników danych są jedną z form zabezpieczenia przed tym, by poufne informacje, w tym dane osobowe pracowników, nie dostały się w niepowołane ręce. Wyciek danych mógłby szkodzić nie tylko konkretnym osobom, ale również całemu przedsiębiorstwu, gdyż takie dokumenty mogą zawierać ważne informacje dotyczące np. strategii firmy, jej kondycji finansowej oraz innych ważkich kwestii. W każdym przedsiębiorstwie codziennie wytwarzana jest duża ilość różnego rodzaju dokumentów: te, które są potrzebne i nie mogą być zniszczone, czasem oddaje się do depozytu dokumentów, te zbędne najlepiej poddać fachowej utylizacji. Efektem tych działań będzie dobre zabezpieczenie wrażliwych informacji o firmie przed tym, by nie dostały się w niepowołane ręce. Wszystkie nasze usługi świadczone są zgodnie z obowiązującym prawem.

Warto też pamiętać o tym, że bezpiecznemu niszczeniu zgodnemu z obowiązującymi normami powinny podlegać również elektroniczne nośniki danych, nie tylko tradycyjne papierowe dokumenty. Do grupy takich nośników zaliczyć można m.in. dyski twarde (HDD), płyty CD i DVD, karty czy taśmy pamięci. Niszczenie nośników danych wymaga zastosowania określonych urządzeń i technik, by nie dało się odzyskać wrażliwych informacji. Jest ono tak samo ważne jak w przypadku standardowych, papierowych dokumentów. Obecnie coraz więcej firm korzysta z nośników danych, dlatego ich utylizacja ma ogromne znaczenie.