Przechowywanie dokumentów – archiwum zewnętrzne

Przechowujemy dokumentację osobowo-płacową upadłych przedsiębiorstw na podstawie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowo-płacowych nr 2/2007 prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Korzyści płynące z przechowywaniem dokumentów w archiwum zewnętrznym obejmują:

  • optymalne wykorzystanie powierzchni w Państwa firmie,
  • dużą oszczędność czasu,
  • całkowitą ochronę przechowywanych dokumentów przedsiębiorstwa przed dostępem osób nieupoważnionych,
  • bezpieczeństwo danych,
  • łatwy dostęp do materiałów firmy w zależności od potrzeb,
  • profesjonalne zarządzanie dokumentacją firmową.

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi przechowywania dokumentów.

Przechowalnictwo dokumentów jest doskonałym wyborem zarówno dla niewielkich, jak i dużych firm. Pozwala na wygospodarowanie przestrzeni do umieszczenia niezbędnych akt poza budynkiem należącym do przedsiębiorstwa. W takim miejscu można również stworzyć warunki, które zapobiegają zniszczeniu się papierowych dokumentów. Nasza firma dysponuje przestrzenią pozwalającą na bezpieczne przechowywanie akt wraz z ich odpowiednim segregowaniem. Świadczymy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw z wielu branż, bez względu na ich wielkość. Dzięki nam właściciel firmy może szybko zyskać dostęp do określonych danych, ponieważ segregujemy je i zarządzamy nimi z wykorzystaniem nowoczesnych metod oraz systemów.

Gromadzenie dokumentów po likwidacji firmy

Po likwidacji przedsiębiorstwa jego zachodzi potrzeba zarchiwizowania wytworzonych materiałów, w tym również przechowalnictwa dokumentów osobowo-płacowych czy księgowych. Zgodnie z obowiązującym prawem akta te nie mogą zostać wyrzucone ani zniszczone. Dzięki obowiązującemu wymogowi przechowywania dokumentów zostają zachowane informacje dotyczące byłych pracowników firmy oraz przebiegu ich pracy. Tego typu dokumentacja upoważnia często do pobierania świadczeń np. emerytalnych czy rentowych, w przypadku których znaczenie ma staż pracy i forma zatrudnienia. Gromadzone dokumenty pochodzące ze zlikwidowanych firm mogą również być wykorzystywane przez różne organy i instytucje.

Przepisy dotyczące postępowania w takich przypadkach z dokumentacją kadrową są zawarte w rozdziale 4b Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Zgodnie z nimi pracodawca po likwidacji firmy musi wskazać podmiot, który podejmie się przechowywania takiej dokumentacji. Ważne, by były one gromadzone w odpowiednich warunkach, gdyż nie mogą być narażone na uszkodzenie ani zniszczenie. Przed ich przekazaniem do archiwum, należy je odpowiednio uporządkować.

Z tego powodu nasza firma oferuje również szereg innych usług, które pozwalają na odpowiednie uporządkowanie dokumentów w celu posegregowania wszystkich danych. Stosujemy rozwiązania umożliwiające szybkie znalezienie konkretnej informacji, nawet gdy akt jest dość dużo. Przechowywanie dokumentów to tylko jedna z naszych usług. Zajmujemy się również niszczeniem nośników danych, co jest niezwykle ważne w przypadku wrażliwych informacji, które nie powinny trafić w niepowołane ręce. Stosujemy sprawdzone, skuteczne metody zgodne z aktualnymi normami. Orientujemy się w przepisach prawa i wiemy, jak poprawnie wykonywać zlecone czynności.

Przypominamy, że listy płac, karty wynagrodzeń oraz inne dokumenty służące do ustalenia podstawy emerytury lub renty byłych pracowników są przechowywane przez 50 lat.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Nasze usługi są niezwykle szerokie, pozwalając na bezpieczne przechowywanie dokumentów o dowolnym charakterze.