Klasy tajności niszczenia dokumentów – co należy o nich wiedzieć?

Klasy tajności niszczenia dokumentów – co należy o nich wiedzieć?
03czerwiec

Niszczenie dokumentów jest przeprowadzane zgodnie z procedurami. Muszą być zachowane polskie normy DIN 66399, zgodnie z klasyfikacją. Dostęp do dokumentów mają jedynie osoby upoważnione, które są odpowiedzialne, za to, by dane nie trafiły w niepowołane ręce.

Niszczenie dokumentów

Niszczenie dokumentów zlecają firmy oraz instytucje państwowe. Musi się odbywać z zachowaniem bezpieczeństwa i prywatności. Wyspecjalizowane przedsiębiorstwa zajmują się procesem, ponieważ są w stanie zagwarantować wszelką poufność. ACTA NOVA SP. Z O.O. oferuje zorganizowaną obsługę stałego niszczenia dokumentów, zapewniając: bezpieczeństwo danych, zabezpieczenie przed dostępem do akt osób nieupoważnionych, a także obniżenie kosztów działalności organizacji. Odbierane dokumenty z firm czy instytucji są niszczone, a uzyskana makulatura zostaje przekazana zleceniodawcy lub przewieziona do utylizacji. Proces odbywa się przy użyciu maszyn przemysłowych. Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ z chwilą, gdy dokumenty i pisma nie są już potrzebne w wyniku przedawnienia, tworzą zwykłą makulaturę.

Klasy tajności niszczenia dokumentów – co należy o nich wiedzieć?

Niszczenie dokumentów odbywa się zgodnie z normą DIN 66399. Przepisy klasyfikują procesy w celu ochrony dokumentacji. Są trzy klasy pozbywania się przedawnionych pism i dokumentów. Pierwsza klasa obejmuje dokumentację dostępną dla pracowników firmy, ale tylko do tego uprawnionych. Do klasy drugiej zaliczane są dane poufne, które są objęte ścisłą tajemnicą. Jeśli nastąpiłby wyciek, przedsiębiorstwo dysponujące danymi osobowymi, mogłoby zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Do trzeciej kategorii zaliczane są tajne dane organizacji, więc są również ściśle chronione. Należą do nich sprawozdania oraz dane finansowe przedsiębiorstwa, niezwykle ważne dla zakładu. Muszą być szczególnie chronione. Niszczenie musi odbywać się pod specjalnym nadzorem.

Posted by Acta Nova  Posted on 03 cze 
  • Post Comments 0