Jaki stopień tajności musi spełniać niszczenie dokumentacji medycznej?

Jaki stopień tajności musi spełniać niszczenie dokumentacji medycznej?
01grudzień

Prawidłowa ochrona danych znajdujących się w dokumentacji medycznej jest niewątpliwie konieczna, by informacje na temat placówki oraz korzystających z jej usług medycznych pacjentów były zabezpieczone, na przykład przed ich wykorzystaniem w sposób niezgodny z prawem. Kluczowe w tym kontekście jest zarówno przechowywanie wspomnianej dokumentacji, jak i jej późniejsze niszczenie. Dokumentacja medyczna określana jest odpowiednim stopniem tajności oraz wymaganą klasą ochrony, a w tym standardem dotyczącym wielkości ścinka pozostałego po procesie niszczenia.

Dokumentacja medyczna zaliczana jest do stopnia tajności P4. Cyfrą określającą wymaganą klasę jej ochrony jest więc cyfra 2. Oznacza to, że powierzchnia każdego ścinka pozostałego po jej zniszczeniu powinna mieć maksymalnie 160 mm2. Zastosowanie się do tego wymogu jest konieczne. Dane osobowe są szczególnie chronione na gruncie państw należących do Unii Europejskiej. By zyskać gwarancję związaną z odpowiednim zniszczeniem dokumentacji medycznej, warto zlecić to zadanie wyspecjalizowanemu w tym zakresie podmiotowi zewnętrznemu, który pozbędzie się zgromadzonych materiałów bezpiecznie i zgodnie z prawem.

Przez jaki okres należy przechowywać dokumentację medyczną?

Niszczenie dokumentacji medycznej powinno odbywać się po upływie określonego w ustawie okresu, w którym placówka medyczna jest zobowiązana do jej przechowywania. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje materiały tego typu przez okres 20 lat. Istnieją jednak pewne odstępstwa od tej reguły. Na przykład zdjęcia rentgenowskie powinny być przechowywane przez 10 lat, dokumentacja medyczna dzieci, które nie ukończyły 2. roku życia – 22 lata, a skierowanie na badania przez 5 lat lub 2 lata (w zależności od tego, czy zostało zrealizowane).

Posted by Acta Nova  Posted on 01 gru 
  • Post Comments 0