Jak zadbać o racjonalizację zatrudnienia w firmie?

Jak zadbać o racjonalizację zatrudnienia w firmie?
25luty

Liczba osób potrzebnych do zarządzania procesami i działami w firmie, czasem oznacza duże obciążenie dla budżetu. Jeżeli znalazłeś się w sytuacji,  w której musisz zredukować wydatki, zacznij od przyjrzenia się strukturze swojego przedsiębiorstwa. Być może okaże się, że bardziej korzystną opcją z perspektywy finansowej okaże się scedowanie niektórych obowiązków firmie zewnętrznej. Outsourcing zwłaszcza w tak specyficznych obszarach jak HR, kadry i księgowość czy archiwizacja to dobry wybór niosący za sobą znaczne oszczędności.

Na czym polega racjonalizacja?

Racjonalizację zatrudniania warto zacząć od poszukania godnej zaufania firmy zewnętrznej, na którą scedujesz część obowiązków realizowanych do tej pory przez pracowników etatowych. Czy to się opłaca? Oczywiście, ponieważ na przykładzie archiwum, współpraca przebiega płynnie i sprawnie. Gdy potrzebujesz wglądu do dokumentu przechowywanego w zewnętrznym archiwum wystarczy, że skontaktujesz się z doradcą i niedługo później otrzymasz skan. Twoi pracownicy mogą w tym czasie realizować inne kreatywne zadania, koncentrować się na pracy zespołowej lub rozwijać się w strukturach firmy.

Kto nie może zostać zwolniony?

Ustawy, które chronią prawa pracowników jasno definiują kto i w jakim zakresie może zostać objęty racjonalizacją. Zwolnienia są niedozwolone w przypadku osób, które stoją u progu emerytury, przebywają na urlopie macierzyńskim lub ojcowskim, są na urlopie wychowawczym lub zwolnieniu lekarskim, a także w innych, określanych przez zapisy.

Jeżeli jednak formalnie nic nie stoi na przeszkodzie, to możesz podjąć decyzję o zwolnieniu pracownika, zmniejszeniu mu wymiaru czasy pracy, zmienieniu umowy, na jakiej współpracujecie czy wreszcie oddelegowaniu go do innych obowiązków.

Korzyści z outsourcingu

Kiedy chcesz ograniczyć koszty związane z utworzeniem i utrzymaniem nowego działu w firmie, możesz nawiązać współpracę z firmą zewnętrzną. Outsourcing związany z depozytem dokumentów, prowadzeniem księgowości i kadr, marketingiem i reklamą, transportem i logistyką to najpopularniejsze sposoby na ograniczenie wydatków. Oprócz oszczędności niosą za sobą też inne korzyści:

  • poprawę efektywności i jakości wykonywanych zadań,
  • dostęp do merytorycznej wiedzy i fachowego wsparcia ekspertów wyspecjalizowanych w wąskich dziedzinach,
  • możliwość rozszerzenia oferty przedsiębiorstwa,
  • oszczędność czasu,
  • odciążenie pracowników, którzy są zatrudnieni w strukturach firmy.

Optymalizacja biznesu, a także obietnica rozwoju jawi się przed pracodawcami, którzy zdecydują się na racjonalizację zatrudnienia. Warto jednak mieć na uwadze, że najcenniejszym zasobem firmy są ludzie i jakiekolwiek decyzje ważące na ich losach zawodowych, a pośrednio całym życiu powinny być podejmowane rozważnie.

Posted by Acta Nova  Posted on 25 lut 
  • Post Comments 0