Dlaczego bezpieczne niszczenie dokumentów ma tak duże znaczenie?

Dlaczego bezpieczne niszczenie dokumentów ma tak duże znaczenie?
06kwiecień

Ochrona danych osobowych jest współcześnie niezwykle ważna. Ustawodawcy na całym świecie tworzą regulacje, które mają na celu jak najlepsze zabezpieczenie tego typu informacji. W krajach członkowskich Unii Europejskiej takie przepisy znajdują się w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, czyli RODO.

Na czym polega bezpieczne niszczenie dokumentów?

Najprościej mówiąc, chodzi o takie niszczenie dokumentów, które uniemożliwi odczytanie z nich danych osobowych. Papier musi zostać przetworzony tak, aby nie dało się skompletować w całość jego poszczególnych części. To, jak powinien wyglądać taki proces, bardzo szczegółowo reguluje RODO.

Utylizacja dokumentów musi odbywać się przede wszystkim zgodnie z normą DIN 66399. Wyznacza ona aż 7 poziomów tajności, według których należy niszczyć papiery. Na tej podstawie dostosowuje się również rodzaj niszczarki. Warto zaznaczyć, że w przypadku niektórych rodzajów dokumentacji (np. medycznej), konieczne jest użycie profesjonalnego sprzętu.

Po co i kto przeprowadza się bezpieczną utylizację dokumentacji?

Przede wszystkim jest to wymóg, który ciąży na każdym przedsiębiorcy, niezależnie od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. Utylizacja dokumentów pozwala zapobiec kradzieży danych osobowych, naruszeniu bezpieczeństwa, a także pozwala skutecznie chronić prywatność. Chodzi tu zarówno o samego właściciela firmy, jak i inne podmioty, których dane osobowe przetwarzał.

Niszczeniem możesz zająć się sam. Wystarczy, że zaopatrzysz się w odpowiednią niszczarkę i będziesz dysponował odpowiednią ilością wolnego czasu. A co w przypadku, gdy dokumentów jest naprawdę wiele? Wówczas warto zgłosić się do profesjonalnej firmy, która zutylizuje nośniki szybko i z zachowaniem pełnej poufności.

Posted by Acta Nova  Posted on 06 kw. 
  • Post Comments 0