Zarządzanie archiwami

Normatywy archiwalne

 

Oferujemy sporządzenie odpowiednich normatywów kancelaryjno-archiwalnych takich jak:

  • Instrukcja Kancelaryjna,
  • Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt / archiwów zakładowych,
  • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez właściwe miejscowe Archiwum Państwowe.

 

Projektowanie powierzchni archiwalnych

 

Oferujemy naszą profesjonalną pomoc przy projektowaniu powierzchni archiwalnych w zgodzie ze wszystkimi normami. Dzięki tej usłudze firma może wykorzystać maksymalnie przestrzeń dostępną na archiwum zakładowe.

Dzięki oferowanym przez naszą firmą usługom archiwalnym, stworzymy w Państwa firmie zorganizowane, profesjonalne archiwum dokumentów. Takie rozwiązanie pozwoli Państwu na szybki i łatwy dostęp do potrzebnych informacji w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Jakie powinno być dobrze zaprojektowane archiwum?

 

Celem projektowania powierzchni archiwalnych jest stworzenie funkcjonalnego, wygodnego w codziennym użytkowaniu archiwum. Projekt archiwum jest uzależniony m.in. od wielkości dostępnej powierzchni przeznczonej na zarchiwizowane dokumenty. Powinno ono być nie tylko przystępne dla użytkowników, ale też uporządkowane i łatwe do odszukania w razie potrzeby. Budynek, w którym ma się znaleźć archiwum, powinien mieć dobre zabezpieczenia przed działaniem wilgoci, nadmiernego nasłonecznienia, ale też przed pożarem. Pamiętajmy, że w archiwum mamy do czynienia z papierowymi dokumentami, które w razie pojawienia się ognia, niestety, szybko spłoną. Dlatego stan techniczny budynku powinien podlegać regularnym kontrolom celem sprawdzenia, czy wszystkie zabezpieczenia działają w nim jak trzeba. Wszelkie nieprawidłowości powinny być natychmiast naprawiane.
Zachęcamy też do współpracy z naszą firmą w zakresie profesjonalnej archiwizacji dokumentów. Chętnie służymy też profesjonalnym doradztwem w temacie efektywnego zarządzania archiwami.