> Zarzadzanie-archiwami

Normatywy archiwalne

Oferujemy sporządzenie odpowiednich normatywów kancelaryjno archiwalnych takich jak:

  • Instrukcja Kancelaryjna,
  • Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt / archiwów zakładowych,
  • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez właściwe miejscowe Archiwum Państwowe,

Projektowanie powierzchni archiwalnych

Ponieważ niektórzy Klienci decydują się z różnych względów zorganizować archiwum zakładowe we własnej firmie, oferujmy pomoc w zaprojektowaniu – w zgodzie ze wszystkimi normami – powierzchni pomieszczenia w celu maksymalnego wykorzystania dostępnego miejsca.