ACTA NOVA Profesjonaliści w zarządzaniu dokumentami

Wiemy o dokumentach naprawdę wszystko!

Zarządzanie dokumentami

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

Porządkujemy nie opracowaną dotychczas dokumentację Klienta, zarówno kat. B oraz materiały archiwalne kat. A.

PRZECHOWALNICTWO

Przechowujemy dokumentację osobowo-płacową upadłych przedsiębiorstw na podstawie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowo-płacowych nr 2/2007 prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

DEPOZYT

Posiadamy magazyn, który spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców.

NISZCZENIE

Niszczymy zgodnie z polskimi normami i stopniami bezpieczeństwa z zachowaniem III stopnia tajności zgodnie z normą DIN 66399. Po wykonaniu usługi wystawiamy certyfikat zniszczenia.

SETKI ZARCHIWIZOWANYCH FIRM

MILIONY ZNISZCZONYCH DOKUMENTÓW

DEPOZYTÓW BIEŻĄCYCH

WYSTAWIONYCH CERTYFIKATÓW ZNISZCZENIA