> Normatywy-archiwalne

Normatywy archiwalne

Ze względu na wciąż rosnące zapotrzebowanie na systematyzację, ukierunkowanie i znormalizowanie nowo powstających regulacji w zakresie biurowości, obsługi sekretariatów, kancelarii, zarządzania archiwami i składnicami akt, proponujemy Państwu tworzenie normatywów kancelaryjno-archiwalnych:

1. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA);

2. Instrukcja Kancelaryjna;

3. Instrukcja Działania Archiwum Zakładowego /Składnicy Akt;

4. Instrukcja Obiegu Dokumentów (z wykonaniem analizy procesów biznesowych w jednostce lub bez).

5. Analiza, tworzenie i optymalizacja schematów Workflow (przepływu pracy) w całej jednostce lub tylko w poszczególnych komórkach.