> Niszczenie-dokumentow

Niszczenie dokumentów

Niszczenie dokumentów jednorazowe

 

Niszczenie przeprowadzamy stosując procedury spełniające polskie normy i stopnie bezpieczeństwa z zachowaniem III stopnia tajności zgodnie z normą DIN 66399. Dostęp do dokumentów mają tylko osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tajemnicy. Po wykonaniu usługi wystawiamy certyfikat zniszczenia.

Niszczenie dokumentów stałe

 

Oferujemy również zorganizowaną obsługę stałego niszczenia dokumentów. Rozwiązanie to zapewnia m.in.:

  • bezpieczeństwo danych,
  • zabezpieczenie przed dostępem do akt osób nieupoważnionych,
  • obniżenie kosztów działalności naszych Klientów.

Usługa polega na wstawieniu do siedziby Klienta, odpowiedniej do jego rozmiarów działalności, liczby pojemników z workami, które po zapełnieniu odbierane są przez pracowników Acta Nova i zostają zniszczone w naszej siedzibie. Uzyskana makulatura może zostać przekazana Zleceniodawcy, ewentualnie Acta Nova przekazuje ją do utylizacji uzyskując stosowny do tego certyfikat.