> Niszczenie-dokumentow

Niszczenie dokumentów

Niszczenie dokumentów jednorazowe

 

Niszczenie dokumentów przeprowadzamy stosując procedury spełniające polskie normy i stopnie bezpieczeństwa z zachowaniem III stopnia tajności zgodnie z normą DIN 66399. Dostęp do dokumentów mają tylko osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tajemnicy. Po wykonaniu usługi wystawiamy certyfikat zniszczenia.

 

Niszczenie dokumentów stałe

 

Oferujemy również zorganizowaną obsługę stałego niszczenia dokumentów. Rozwiązanie to zapewnia m.in.:

  • bezpieczeństwo danych,
  • zabezpieczenie przed dostępem do akt osób nieupoważnionych,
  • obniżenie kosztów działalności naszych Klientów.

Usługa polega na wstawieniu do siedziby Klienta, odpowiedniej do jego rozmiarów działalności, liczby pojemników z workami, które po zapełnieniu odbierane są przez pracowników Acta Nova zostają zniszczone w naszej siedzibie. Uzyskana makulatura może zostać przekazana Zleceniodawcy, ewentualnie Acta Nova przekazuje ją do utylizacji uzyskując stosowny do tego certyfikat.

Gwarantujemy profesjonalne i bezpieczne niszczenie dokumentów przy użyciu maszyn przemysłowych niszczących papier oraz bezpieczny transport dokumentów do zakładu niszczenia.

 

Profesjonalne niszczenie nośników danych w Szczecinie

 

Niszczenie nośników danych jest bardzo ważne z wielu powodów. Prawo w Polsce reguluje kwestie związane z ochroną informacji, ochroną danych osobowych oraz zachowaniem tajemnic, których nieprzestrzeganie może wiązać się z karą grzywny, a nawet ograniczeniem wolności. Dlatego nasza firma oferuje najwyższą jakość świadczonych usług niszczenia nośników danych. Zachęcamy do kontaktu z firmą Acta Nova Sp. z o.o.