Niszczenie dokumentów

Niszczenie dokumentów jednorazowych

 

Niszczenie dokumentów przeprowadzamy stosując procedury spełniające polskie normy i stopnie bezpieczeństwa z zachowaniem III stopnia tajności zgodnie z normą DIN 66399. Dostęp do dokumentów mają tylko osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tajemnicy. Po wykonaniu usługi wystawiamy certyfikat zniszczenia.

 

Niszczenie dokumentów stałe

 

Oferujemy również zorganizowaną obsługę stałego niszczenia dokumentów. Rozwiązanie to zapewnia m.in.:

  • bezpieczeństwo danych,
  • zabezpieczenie przed dostępem do akt osób nieupoważnionych,
  • obniżenie kosztów działalności naszych Klientów.

Usługa polega na wstawieniu do siedziby Klienta, odpowiedniej do jego rozmiarów działalności, liczby pojemników z workami, które po zapełnieniu odbierane są przez pracowników Acta Nova zostają zniszczone w naszej siedzibie. Uzyskana makulatura może zostać przekazana Zleceniodawcy, ewentualnie Acta Nova przekazuje zniszczone dokumenty do utylizacji, uzyskując stosowny do tego certyfikat.

Gwarantujemy profesjonalne i bezpieczne niszczenie dokumentów przy użyciu maszyn przemysłowych niszczących papier oraz bezpieczny transport dokumentów do zakładu niszczenia.

 

Profesjonalne niszczenie nośników danych w Szczecinie

 

Niszczenie nośników danych jest bardzo ważne z wielu powodów. Prawo w Polsce reguluje kwestie związane z ochroną informacji, ochroną danych osobowych oraz zachowaniem tajemnic, których nieprzestrzeganie może wiązać się z karą grzywny, a nawet ograniczeniem wolności. Dlatego nasza firma oferuje najwyższą jakość świadczonych usług niszczenia nośników danych. Efektem tych usług jest skuteczne i nieodwracalne zniszczenie nośników oraz zapisanych na nich danych.
Zachęcamy do kontaktu z firmą Acta Nova Sp. z o.o.

Profesjonalna ochrona informacji

Usługi niszczenia dokumentów firmowych oraz nośników danych są jedną z form zabezpieczenia przed tym, by poufne informacje, w tym dane osobowe pracowników, nie dostały się w niepowołane ręce. Wyciek danych mógłby szkodzić nie tylko konkretnym osobom, ale również całemu przedsiębiorstwu, gdyż takie dokumenty mogą zawierać ważne informacje dotyczące np. strategii firmy, jej kondycji finansowej oraz innych ważkich kwestii. W każdym przedsiębiorstwie codziennie wytwarzana jest duża ilość różnego rodzaju dokumentów: te, które są potrzebne i nie mogą być zniszczone mogą być oddane do depozytu dokumentów, te zbędne najlepiej poddać fachowej utylizacji. Efektem tych działań będzie dobre zabezpieczenie wrażliwych informacji o firmie przed tym, by nie dostały się w niepowołane ręce. Wszystkie nasze usługi świadczone są zgodnie z obowiązującym prawem.
Warto też pamiętać o tym, że bezpiecznemu niszczeniu zgodnemu z obowiązującymi normami powinny podlegać również elektroniczne nośniki danych, nie tylko tradycyjne papierowe dokumenty. Do grupy takich nośników zaliczyć można m.in. dyski twarde (HDD), płyty CD i DVD, karty czy taśmy pamięci.