> Depozyt-dokumentow

Depozyt dokumentów

Dokumenty przechowujemy w magazynie, który spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców. Oferta nasza ma na celu zapewnić Państwu:

  • odciążenie powierzchni biurowej,
  • zabezpieczenie przed dostępem do akt osób nieupoważnionych,
  • bezpieczeństwo danych,
  • racjonalizację zatrudnienia,
  • efektywność obsługi dokumentacji