> Archiwizacja-dokumentow

Archiwizacja dokumentów

Kompleksowe usługi archiwalne

 

Acta Nova Sp. z o.o. porządkuje nie opracowaną dotychczas dokumentację Klienta, zarówno kat. B oraz materiały archiwalne kat. A.

Zakres wykonywanych czynności archiwizacji dokumentów:

 • selekcja akt,
 • kwalifikowanie dokumentów do odpowiednich kategorii archiwalnych, w tym oddzielenie akt przeterminowanych od akt przeznaczonych do dalszego przechowywania,
 • segregacja, porządkowanie i opracowanie akt według komórek organizacyjnych,
 • klasyfikacja dokumentów w układzie rzeczowym,
 • sporządzenie ewidencji dokumentacji archiwalnej, niearchiwalnej oraz akt przeterminowanych (w tym, uzyskanie zgody lub opinii właściwego miejscowo Archiwum Państwowego na przekazanie akt na makulaturę),
 • wybrakowanie i zniszczenie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej, wg ustalonych procedur potwierdzonych dokumentacją brakowania i niszczenia.

Archiwizacja dokumentów realizowana przez firmę Acta Nova Sp. z o.o. – korzyści:

 • uporządkowanie dokumentacji i inwentaryzacja
 • łatwy sposób wyszukiwania dokumentacji
 • prosty dostęp do informacji
 • sprawdzone procedury i pełna poufność
 • ograniczenie wydatków

Nasze kompleksowe usługi archiwalne  znacznie ułatwią Państwu dotarcie do niezbędnych materiałów.