> Przechowalnictwo-dokumentow

Przechowywanie dokumentów

 

Przechowujemy dokumentację osobowo-płacową upadłych przedsiębiorstw na podstawie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowo-płacowych nr 2/2007 prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Korzyści płynące z przechowywaniem dokumentów w archiwum zewnętrznym:

  • optymalne wykorzystanie powierzchni w Państwa firmie
  • duża oszczędność czasu
  • całkowita ochrona przechowywanych dokumentów firmy przed dostępem osób nieupoważnionych
  • bezpieczeństwo danych
  • łatwy dostęp do dokumentów firmy w zależności od potrzeb
  • profesjonalne zarządzanie dokumentacją firmową

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi przechowywania dokumentów.