Przechowalnictwo dokumentów

Przechowujemy dokumentację osobowo-płacową upadłych przedsiębiorstw na podstawie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowo-płacowych nr 2/2007 prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Korzyści płynące z przechowywaniem dokumentów w archiwum zewnętrznym:

  • optymalne wykorzystanie powierzchni w Państwa firmie
  • duża oszczędność czasu
  • całkowita ochrona przechowywanych dokumentów firmy przed dostępem osób nieupoważnionych
  • bezpieczeństwo danych
  • łatwy dostęp do dokumentów firmy w zależności od potrzeb
  • profesjonalne zarządzanie dokumentacją firmową.

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi przechowywania dokumentów.

Przechowalnictwo dokumentów po likwidacji firmy

 

Po likwidacji przedsiębiorstwa jego zachodzi potrzeba archiwizacji dokumentów, w tym również przechowalnictwa dokumentów osobowo-płacowych czy księgowych. Zgodnie z obowiązującym prawem takie dokumenty nie mogą zostać wyrzucone ani zniszczone. Dzięki obowiązującemu wymogowi przechowywania dokumentów zachowane zostają informacje dotyczące byłych pracowników firmy oraz przebiegu ich pracy. Taka dokumentacja upoważnia często do pobierania świadczeń np. emerytalnych czy rentowych, w przypadku których znaczenie ma staż pracy i forma zatrudnienia. Gromadzone dokumenty pochodzące ze zlikwidowanych firm mogą również być wykorzystywane przez różne organy i instytucje.
Przepisy dotyczące postępowania w takich przypadkach z dokumentacją kadrową zawarte są w rozdziale 4b Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Zgodnie z nimi pracodawca po likwidacji firmy musi wskazać podmiot, który podejmie się przechowywania takiej dokumentacji. Dokumenty nie mogą być narażone na uszkodzenie ani zniszczenie. Przed przekazaniem do archiwum dokumentacja powinna zostać uporządkowana. Listy płac, karty wynagrodzeń oraz inne dokumenty służące do ustalenia podstawy emerytury lub renty byłych pracowników przechowywane są przez 50 lat.